چک کردن قطعات دوچرخه در باشگاه دوچرخه سواری
در باشگاه دوچرخه سواری اجازه دهید دوچرخه سوار بر روی صندلی بشیند و بفهمد که همه قطعات دوچرخه کجا قرار دارند. اجازه دهید که دوچرخه سوار ترمز و قسمت تغییر مسیر را چک کند حتی اگر یک لحظه هم از آنها استفاده نمی‌کند. دوچرخه سوار باید ترمزها را امتحان کند تا بداند که چطور باید از در باشگاه دوچرخه سواری و دیگر مکان ها آنها استفاده کند و یا چطور کار می‌کنند. صندلی را به اندازه کافی تنظیم کنید تا پاهای دوچرخه سوار زمین را لمس کنند و فرمان باید بالاتر از صندلی باشد. در باشگاه دوچرخه سواری ما به دوچرخه سوار یاد میدهیم که چطور بتواند مستقیم و صاف بر روی صندلی بنشیند. از دوچرخه سوار نخواهید که بر روی یک دوچرخه مسابقه‌ای بنشیند چون این دوچرخه‌ها برای یک مبتدی سخت و دشوار هستند. حتی در باشکاه دوچرخه سواری، دوچرخه‌های کوهستان، که مستقیم می‌روند، تعادلشان سخت است.
امتحان (تست کردن) در باشگاه دوچرخه سواری
یک روش عمومی برای آموزش در باشگاه دوچرخه سواری حفظ تعادل دوچرخه سواری به بزگسالان این است که در یک محیط باز مثل باشگاه دوچرخه سواری جامین یا یک پارکینگ خالی یا یه محوطه چمن که شیب کمی دارد به آنها آموزش داد. آگه شروع می‌کند به لیز دادن پاهاش روی سطح زمین باشگاه دوچرخه سواری و دوچرخه را با خودش می‌برد، باید پاهایش را از روی زمین بردارد و روی پدال بگذارد و پا بزند. به او میگوییم که وقتی در باشگاه دوچرخه سواری به آرامی  دوچرخه سواری می‌کند، حفظ تعادل دوچرخه سخت می‌شود و کمی تندتر رفتن بد نیست. تا زمانی که سرازیری رفتن، حفظ تعادل و ترمز را خوب انجام ندهد باید این‌ها را تمرین کند و انجام دهد. بعضی از شرکت‌های ساخت دوچرخه مثل شرکت دوچرخه سازی بین المللی فاند پیشنهاد می‌کند که در این مرحله پدال‌ها حذف شوند که این به شما و دوچرخه سوار بستگی دارد. اگر دوچرخه سوار با نبود آنها مشکلی ندارد آنها را جدا کنید.
در نهایت…. در باشگاه دوچرخه سواری حرکت می‌کنیم.

باشگاه دوچرخه سواری

وقتی سرازیری رفتن در باشگاه دوچرخه سواری برای دوچرخه سوار آسان شد، دوچرخه سوار پاها را روی بالای دایره روی پدالی می‌گذارد که به آن تسلط دارد. این قسمت برای بیشتر مردم سمت راستشان می‌باشد. وقتی شما به آرامی زین دوچرخه را گرفته‌اید، دوچرخه سوار تمرین می‌کند که پایی که روی پدال است را به سمت پایین بچرخاند و پای دیگرش را روی پدال بگذارد. وقتی که دوچرخه سوار در این حالت احساس راحتی می‌کند می‌تواند پدال بزند. به آرامی پشت صندلی را نگه دارید تا تعادل حفظ شود. وقتی فکر کردید که تعادل حفظ شده اجازه بدهید برود. این کار ممکن است چند بار طول بکشد ولی شما و دوچرخه سوار نباید نا امید شوید. وقتی که دوچرخه سوار در رفتن از یک خط مستقیم استاد شد، پیچیدن خیلی کم و کم عمق به او یاد دهید، با اینکار او کمی می‌پیچد و دوباره مستقیم می‌رود. دوچرخه سوار می‌تواند به صورت U بچرخد ولی وقتی می‌چرخد باید مواظب صافی و تمیزی سطح جاده باشیم حتی وقتی ماهر می‌شود هم باید مواظب باشد.