نشانی باشگاه دوچرخه سواری جامین: اتوبان بابائی، شرق به غرب، روبروی شهرک امید، باشگاه تیراندازی مهام، جنب درب ورودی

تلفن تماس: ۴۷۷۳ ۸۸۶۲ ۰۲۱

تلفن همراه: ۴۵۸۴ ۲۸۵ ۰۹۱۲