همایش

توسط ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ سفرنامه بدون نظر

در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۴ اولین همایش باشگاه دوچرخه سواری جامین در محیط باشگاه با حضور قشر کثیری ازپرسنل سازمان صنایع دفاع و دوستداران این ورزش و با کمک مربیان و پیشکسوتان این باشگاه برگزار شد.در ساعت آغازین همایش قبل از شروع تمامی شرکت کننده گان به نرمش و گرم کردن  پرداخته و سپس از درب ورودی باشگاه مهام شروع به حرکت کرده و تا ابتدای باشگاه اسب دوانی مجموعه ادامه مسیر داده و سپس به سمت بوستان یاس  و در انتها مسیر بازگشت به سمت پیست دوچرخه سواری جامین و انتهای برنامه  حرکت کرده و در انتها مسیر از شرکت کنندگان مراسم نغدیر و تشکر و پذیرائی انجام شد. شایان ذکر است از تیم خانواده پرسنل صنایع دفاع پارسا معافی که به همراه خانواده  خود در این مراسم شرکت کرده بود بسیار با انگیزه وانرژی فروان تنها  نوجوان این بخش بود که کل مسیر همایش را با انگیزه و توان بالاهمراه دیگر دوچرخه سواران و مربیان و پیشکسوتان این ورزش طی نمود. امید است با بهر گیری از توان و ارزش های خود و همچنین آموزش و کمک و یاری مربیان در باشگاه دوچرخه سواری جامین به تواند قدمی مهم در راستای ورزش حرفه ای خود و قهرمانی کشوری بردارد.

نظر خود را بیان کنید

مازیچال
نوشته بعدی