چگونه در روز ۱۰۰ مایل دوچرخه سواری کنیم

چگونه در روز  ۱۰۰ مایل دوچرخه سواری کنیم

۱۰۰ مایل دوچرخه سواری در روز کاز بسیار سختی تلقی می شود. اما، هدفی قابل دست یابی است و شما نباید تسلیم شوید. گام های بعدی به شما راهای ساده ای برای انجام  این هدف رویایی را پیشنهاد میکند.

با یک برنامه روزانه شروع کنید. اگر این چالش را انجام دهید در بهترین شرایط قرار خواهید گرفت.اگر عضو یک مرکز پرورش اندام نیستید می بایست که عضو شوید. شروع به راه رفتن و کاهش وزن کنید و خود را مقاوم سازید.

از یک مربی در این مرکز بخواهید که به شما در سرحال بودن و رسیدن به هدفتان کمک کند. به محض انجام این کار، به کسی نیاز دارید که شما را تشویق کند و به سمت تمرینهای سخت سوق دهد و شما را تا کامل شدن ۱۰۰ مایل حمایت کند.

هر روز در داخل و خارج باشگاه دوچرحه سواری جامین دوچرخه سواری کنید. این امر می تواند با استفاده از دوچزخه های ایستگاهی در مراکز تناسب اندام صورت گیردولی باید با دوچرخه ای تمرین کنید که ۱۰۰ مایل راه می روید. یک مسیر دوچرخه سواری را پیدا کنید و تا امکان دارد دوچرخه برانید.

متمرکز بمانید. زمان برای شما در طی تمرین بسیار سخت خواهد گذشت ولی اگر ذهن خود را بر روی این هدف تنظیم کرده باشید اجازه نخواهید داد چیزی در مسیر شما تغییر ایجاد کند.

به باشگاه دوچرخه سواری وارد شوید و آموزش دوچرخه سواری ببینید. بسیاری از این وقایع ۲۵ تا ۵۰ مایل  هستند اما می توانند تمرینی عالی برای شما باشند.

 

نظر خود را بیان کنید