چگونگی محاسبه کالری سوخته شده در دوچرخه سواری

چگونگی محاسبه کالری سوخته شده در باشگاه دوچرخه سواری جامین

محاسبه میزان کالری که سوزانده اید در حالی است که دوچرخه سواری یک علم نیست. در میام فاکتورهایی که سوختن کالری را در هر دقیقهه در بدن شما تحت تاثیر قرار می دهند ، سرعت، نوع حرکات، باد، نوع زمین، دما و حتی ویژگی های آیرودینامیکی در لباس های  است . وزن، متابولیسم ؛ تکنیک و شرایط فیزیکی نیز مطرح هستند. محاسبه کنندگان کالری به شما کمک میکنند تا تقریبا با کار سازگاز شوید.

محاسبه کالری

بر اساس مدرسه پزشکی هاروارد یک شخص ۱۵۵ پوندی حدودا ۱۰ کالری در قیقه با دوچرخه سواری ۱۲ تا ۱۳.۹ مایل بر ساعت می سوزاند. با افزایش سرعت به  ۱۴ تا ۱۵.۹ مایل در ساعت ۱۷ کالری در هر دقیقه سوزانده می شود. برای تشخیص کالری های سوزانده شده در کار انجام شده یک محاسبه گر آنلاین برای کالری سوزانده شده در دقیقه ضرب در کالری در دقیه توسط تعداد رکابهای شما را بیان میکند. افراد سبک تر کالری کمتری می سوزانند و افراد سنگین تر کالری بیشتری را. بالا رفتن از تپه، سواری در باد یا آموزش دوچرخه سواری در کوه در زمین های ناهموار میزان کالری سوخته شده را افزایش می دهد زیرا که به تلاش بیشتری نسبت به رکاب زدن در زمین هموار نیاز دارند.

نظر خود را بیان کنید