کدام ماهیچه ها در دوچرخه سواری کار میکنند

کدام ماهیچه ها در دوچرخه سواری کار میکنند

دوچرخه سواری بهبود وضعیت قلبی عروقی و تقویت ماهیچه ها را به همراه دارد. بنابراین راندن دوچرخه در باشگاه دوچرخه سواری جامین به نظر می رسد که فقط پاهای شما را درگیر میکند ولی می تواند بالا تنه و ماهیچه های مرکزی را نیز در صورت دوچرخه سواری خوب و توجه به آنها در حین سواری ، درگیر کند. در ابتدا پایین تنه شما را نحت تاثیر قرار می دهد. در طی زمان، تقویت زیادی در ماهیچه ها و پایین تنه شما با تمرینات منظم دیده می شود. فشار دادن رکاب ها عضله چهار سر ران، عضله بزرگ در ران پا، را درگیر میکند، و بالا رفتن از تپه یا استفاده از دنده سنگین نیازمند تلاش بیشتر در سواری است. ماهیچه ها ی تحتانی نیز در حین رکاب زدن مورد استفاده هستند.

در آموزش دوچرخه سواری از کفش های دوچرخه سواری و رکاب های بدون گیره استفاده میکنید میتوانید رکاب در هر دور بالا فشار دهید. این حرکت رو به بالا زردپی شما را به کار می اندازد. هم چنین ماهیچه های ساق پا نیروی ساخته شده توسط عضله چهار سر ران و زردپی را ادامه می دهد به پایین سمت کف پا و انگشتان می اورد مخصوصا زمانی که پا به زمین نزدیک است.

در سواری بر دوچرخه بالا تنه خیلی مورد استفاده نیست به همین دلیل است که حرفه ای ها پاهای بسیار قوی ولی بالا تنه کوچکی دارند. شانه و بازوها برای گرفتن فرمان و تغییر مکان آن در سربالایی و شیب ها استفاده می شوند. گاهی بازوها، پشت و شانه های قوی برای دوچرخه سواری لازم است اما همین که در جندین مایل دوچرخه را به خوبی کنترل کنند کافی است.

دوچرخه سواری خوب نیازمند داشتن ماهیجه های اصلی قوی است. خود را در موقعیت مناسب دوچرخه سواری قرار دهید، با استفاده از عضلات اصلی کمر خود را صاف نگه دارید، شانه ها پایین تر از گوش و شکم رو به داخل باشد. این نوع موقعیت بدن ایده آل است و از خستگی و جراحت در طی مسافت طولانی جلوگیری میکند.

در حین آموزش دوچرخه سواری، به اینکه هر ماهیچه چگونه به حرکت کمک می کند توجه کنید. در مورد ماهیچه هایی که در طول زمان به شما کمک میکنند هوشیار باشد  و آنها در بهتریم وضعیت قرار دهید و تقویت کنید. کلاس های دوچرخه سواری و کنترل وزن در باشگاهها راهی بسیار عالی برای تقویت دوچرخه سواری هستند مخصوصا اگر شما بر روی ماهیچه ها تمرکز کنید. ساختن بدنی قوی نه تنها برای دوچرخه سواری بلکه برای زندگی روزانه بسیار مهم است  بنابراین زمان اضاقی را به کار بر روی ماهیچه ها اختصاص دهید.

۴ نظر

نظر خود را بیان کنید